1 TB

(1.99 EUR per month) (1.99 EUR per month) (1.99 EUR per month) (1.67 EUR per month) (1.67 EUR per month)
 • 1 TB bandwidth
 • 1 device
 • AES-256 encryption

2 TB

(2.99 EUR per month) (2.99 EUR per month) (2.99 EUR per month) (2.50 EUR per month) (2.50 EUR per month)
 • 2 TB bandwidth
 • 2 devices
 • AES-256 encryption

4 TB

(3.99 EUR per month) (3.99 EUR per month) (3.99 EUR per month) (3.33 EUR per month) (3.33 EUR per month)
 • 4 TB bandwidth
 • 4 devices
 • AES-256 encryption

Unlimited

(5.99 EUR per month) (5.99 EUR per month) (4.99 EUR per month) (5.00 EUR per month) (5.00 EUR per month)
 • Unlimited bandwidth
 • 6 devices
 • AES-256 encryption